แผนผังเว็บไซต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาหัวข้อหรือรายชื่อบทความในเว็บไซต์ ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนเป็นสารบัญหนังสือ

Powered by Xmap