ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

สารบัญ

คนที่ 3 นายอยู่ สมานมิตร

cooper04

นักสหกรณ์แห่ง ชาติ ประจำปี : 2543

สาขา : บริหาร และส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติ ประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ
  • โครงการ ส่งเสริมสมาชิกออมทรัพย์วันละ 1 บาทไว้ในกระบอกไม้ไผ่ และนำมาฝากกับสหกรณ์