icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

นวัตรกรรมใหม่ ไอที สอ.มหิดล

ระบบการให้บริการทางการเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ครบวงจรและะทันสมัยที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย


ดูภาพขนาดใหญ่คลิก 1,2,3

     นวัตรกรรมใหม่ ไอที สหกรณ์ออมทรัพย์    : ระบบการให้บริการทางการเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ครบวงจรและะทันสมัยที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย

     สอ.ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ได้มีพิธีเปิดทดลองใช้ระบบ ATM สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ และเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ(แบบพลิกหน้าเอง)ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555  โดยเบื้องต้นได้ติดตั้งที่สาขา ศิริราช สาขา ศาลายา และสาขา เขตร้อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท/สาขา ศิริราช
ศาลายา
เขตร้อน
ตู้ ATM
2
1
1
เครื่อง UpBook อัตโนมัติ
4
1
1

    ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดลถือว่าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกที่ใช้ระบบ นวัตรกรรมใหม่ ไอทีสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ครบวงจร มีการใช้โปรแกรม Web Application N-tier ทุกระบบ ทุกสาขา มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Datacenter) มีการให้บริการ Counter(teller) เงินฝากโดยใช้ระบบบาร์โค้ดอ่านสมุดบัญชีอัตโนมัติโดยไม่ต้อง ป้อนหมายเลขบัญชี   รวมทั้งใช้บัตรสมาชิกในการกด ATM และทำธุรกรรมที่ Counter(teller)เช่น ขอกู้เงิน /รับชำระหนี้ และซื้อหุ้นเป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการให้บริการที่คลอบคลุมทางด้านธุรกรรมการเงินของสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์