icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ThaiCoop.com เชียงใหม่

       ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ThaiCoop.com จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยบริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด (ISOCARE Systems  Co., Ltd.) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกิจการสหกรณ์ไทยอย่างครบวงจร บริษัทฯมีความมุ่งมั่นต่อภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีฯอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาระบบสหกรณ์ของไทยให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และทันสมัย

thaicoop.com center

 ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม Thaicoop.com 

/isocare_chiengmai09

      ห้องทำงาน ชั้น 2

 

thaicoop_07

ห้องทำงาน ชั้น 2

 

thaicoop_101

ห้องประชุม  ชั้น 3

 

     สถานที่ตั้งของศูนย์อยู่ที่อาคารเลขที่ 219/13-14 ม.8  หมู่บ้านธนาวัลย์ 5 ถ.วงแหวนรอบกลาง (ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ต.สันผีเสื้อ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300 ตัวอาคารอยู่ห่างจากริมถนนวงแหวนรอบกลางประมาณ 300 เมตร

      การดำเนินงานของศูนย์ฯจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษาวิจัยระบบงานสหกรณ์ในองค์ประกอบหลายๆด้าน รวมทั้งความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีกระแสของเทคโนโลยีด้านการเงิน (Financial Technology หรือ Fin Tech) หรือกระแสของเทคโนโลยี Blockchain ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนี้ และนำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาระบบงานสหกรณ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

       ทั้งนี้ศูนย์ฯได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 063-789-0888, 063-789-1888, 063-789-2888

 -----------------------------------------------------

 

ระบบงานสหกรณ์

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบสมาชิกของเว็บไซต์ เพื่อสิทธิ์ในการใช้ส่วนบริการเฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้น (หรือลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกใหม่)